اخبار صنعتی

  • Blow Molding Machine Introduction

    معرفی ماشین قالب گیری دمشی

    دستگاه قالب گیری دمشی اکستروژن همچنین قالب گیری با ضربه توخالی نامیده می شود که یک روش پردازش پلاستیک به سرعت در حال توسعه است.پاریزون پلاستیکی لوله‌ای که از طریق اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی رزین گرمانرم به دست می‌آید، در حالی که گرم است در قالب اسپلیت قرار می‌گیرد و فشرده می‌شود.
    ادامه مطلب